8 (917) 261-01-32
Волгоград

Жидецький в ц основи охорони праці львів афіша 2002, 13 серии 2 сезона гравити фолз

384 с. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці: навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі . Львів: Афіша, 2002. – 320 с. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці . Охорона праці користувачів комп'ютерів / В.Ц. Жидецький. – Львів: Афіша Програма дисципліни "Охорона праці" розроблена з урахуванням того, що студенти Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вузів. - Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 5. Законодавство України про охорону прац. Вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. . Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. . Львів : Афіша

Ж 691. УДК 658.382.3. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников. Основи охорони праці. — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. Практичні заняття - Львів: Афіша, 2000. - 251 с. 14. Желібо Є.П. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша. 7 січ. 2010 Львів: Афіша, 2000. 348 с. Навчальний посібник розкриває складну дані щодо законодавчої та нормативної бази в галузі охорони прац. 1 лют. 2011 Підручник. Львів: Афіша, 2005. 319 с. ISBN 966-8013-11-5. Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних. 258 с. 3. Бедрій Я.І. Охорона праці: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. - 322 с. . Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підруч. – Львів: Афіша Основи охорони праці. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. Основи охорони праці Текст : навч. посібник / В. Ц. Жидецький, В. С. М-во освіти України; Укр. академія друкарства. – Львів : Афіша, 2000. – 173 с. 12. Закон України про охорону праці Текст : за станом на 25 грудня 2002 року.

Праці основи афіша охорони ц жидецький львів 2002 в

Vaughnreinert © 2012